Thỏa thuận đăng ký

BỐI CẢNH VÀ MỤC ĐÍCH
Đăng ký Eduten Playground cho phép truy cập vào nền tảng Eduten Playground, dịch vụ đám mây được GOI cung cấp và hỗ trợ. Giáo viên và học sinh của nhà trường có thể sử dụng hệ thống này trong các lớp học và làm bài tập về nhà.

GOI và đối tác tại Việt Nam, công ty TNHH Song Ngân chịu trách nhiệm đào tạo các giáo viên của nhà trường và các nhân viên cần thiết khác trong việc sử dụng Eduten Playground và cung cấp hỗ trợ cho giáo viên trong quá trình sử dụng hệ thống này.
Thỏa thuận này sẽ cung cấp cho khách hàng việc sử dụng, bảo trì và hỗ trợ dùng Eduten Playground, một dịch vụ công nghệ giáo dục dựa trên nền tảng web, trong suốt thời hạn cũng như các đơn hàng đặt thêm khác nhằm gia hạn thêm thời gian sử dụng giấy phép hoặc các tính năng dịch vụ đã được ký kết trong suốt thời hạn thỏa thuận. Nhà trường cam kết sẽ tuân thủ tất cả điều khoản sử dụng Eduten Playground trong thỏa thuận này và mọi chính sách của Eduten được công bố trên Eduten Playground theo từng thời điểm.

MÔ TẢ DỊCH VỤ

Thỏa thuận này liên quan đến việc mua lại quyền sử dụng Eduten Playground, một dịch vụ đám mây được phát triển bởi Eduten Oy, một công ty được thành lập theo luật Phần Lan, với địa chỉ đăng ký tại Vyyhtikuja 6, 20900 Turku, FINLAND (“Eduten”). Eduten sở hữu các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Eduten Playground nhưng không phải là một bên trong thỏa thuận này. Các tính năng chính vào ngày thỏa thuận này có hiệu lực bao gồm:
● Một số lượng lớn các bài tập toán học được mô phỏng bằng tiếng Anh
● Giao diện phân tích học tập toàn diện cho giáo viên
● Tự động nhận dạng sai lầm
● Có thể sử dụng với trình duyệt web tương thích với máy tính hoặc máy tính bảng
● Yêu cầu kết nối internet
Bất kỳ sự tư vấn, đào tạo hoặc dịch vụ bổ sung nào khác liên quan đến việc sử dụng và triển khai dịch vụ này trong tổ chức của trường Đoàn Thị Điểm, đều cần có thỏa thuận tư vấn riêng.
GOI sẽ không có nghĩa vụ nào khác ngoài những nghĩa vụ được xác định cụ thể trong phần này.

TRÁCH NHIỆM CHUNG

Trách nhiệm cung cấp dịch vụ của GOI. GOI sẽ cung cấp dịch vụ cho nhà trường trong phạm vi lãnh thổ nhằm mục đích để giáo viên và học sinh của nhà trường sử dụng hệ thống này trong các lớp học và làm bài tập về nhà. Phần mềm, dịch vụ, công nghệ cũng như mọi tài liệu liên quan và hướng dẫn phải được cung cấp cho nhà trường theo quyết định riêng của GOI dưới hình thức, phạm vi và số lượng, giống như GOI thường cung cấp cho một khách hàng cuối khác trong tình huống tương tự. Các dịch vụ có thể bị hạn chế tạm thời như gián đoạn hoặc bị hạn chế do bảo trì, sửa chữa, sửa đổi, nâng cấp hoặc di dời. GOI sẽ thông báo cho nhà trường giống như cách GOI thường thông báo cho các đại lý và khách hàng cuối của mình về việc ngừng hoạt động mạng theo kế hoạch và đột xuất mà nó có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của khách hàng.

Trách nhiệm của nhà trường. Nhà trường phải (i) chịu trách nhiệm về việc người sử dụng tuân thủ các chính sách và quy trình áp dụng cho các dịch vụ của GOI và Eduten; (ii) chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng và tính hợp pháp của dữ liệu được nhập bởi nhà trường, người sử dụng dịch vụ, và các phương tiện cần thiết. Nhà trường không được: (a) cung cấp các dịch vụ cho bất kỳ ai khác ngoài người dùng thích hợp đã ký kết thỏa thuận; (b) cố gắng truy cập trái phép vào các dịch vụ hoặc các hệ thống hay mạng liên quan.

Thay đổi dịch vụ. GOI có quyền thay đổi các dịch vụ bất cứ lúc nào trong thời hạn của thỏa thuận (bao gồm thay đổi / thêm / xóa các tính năng, khởi chạy các phiên bản mới, áp đặt các hạn chế sử dụng). Những thay đổi này sẽ không làm giảm đi các tính năng đang được cung cấp bởi dịch vụ. Những thay đổi lớn có thể được thông báo trước giống cách GOI thường thông báo cho khách hàng của mình (ví dụ: email, thông báo trong dịch vụ, trên trang web).

Hạn chế. Nhà trường không được (và không ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào): (a) sửa đổi, tái tạo hoặc tháo dỡ để nghiên cứu chi tiết và sao chép lại dịch vụ ngoại trừ việc mức độ tuân theo các hạn chế nêu trên bị cấm theo luật hiện hành; (b) phá vỡ mọi giới hạn người dùng hoặc các hạn chế về thời gian, lợi ích hoặc chức năng khác được tích hợp trong các dịch vụ;(c) xóa thông báo độc quyền, nhãn hiệu khỏi dịch vụ (ngoại trừ trong phạm vi nhà trường được phép sử dụng cho mục đích tái thương hiệu dịch vụ); (d) điều chỉnh hay phản ánh bất cứ phần nào trong nội dung của các dịch vụ; hoặc (e) truy cập các dịch vụ để (i) xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh hoặc (ii) sao chép mọi ý tưởng, tính năng, nội dung, bài tập, chức năng hoặc đồ họa của dịch vụ.

Dữ liệu của nhà trường và người dùng dịch vụ. GOI và Eduten sẽ có quyền sử dụng hạn chế dữ liệu được nhập bởi nhà trường hoặc bất kỳ người dùng nào cho dịch vụ của họ nhằm mục đích phân tích và thống kê thông tin cung cấp dịch vụ cho nhà trường và người dùng cụ thể và nhà trường cũng có được quyền đó từ người dùng của mình đối với GOI. GOI cũng có quyền (và nhà trường đồng ý với quyền đó) sử dụng dữ liệu tổng hợp được nhập hoặc tạo trong quá trình sử dụng dịch vụ cho các mục đích khoa học, phân tích và thống kê, miễn là không thể xác định được khách hàng hoặc người nào từ dữ liệu tổng hợp. Theo các quyền sử dụng hạn chế được cấp cho GOI trong thỏa thuận này, GOI không có quyền, tư cách hoặc lợi ích nào từ nhà trường hay bất kỳ người dùng nào theo thỏa thuận này trong hoặc đối với dữ liệu của người sử dụng cuối cùng và dữ liệu của nhà trường, bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ trong đó.

Các biện pháp bảo mật dữ liệu. Các bên đều đồng ý rằng việc duy trì các tiêu chuẩn bảo mật thông tin và bảo mật dữ liệu cao cho tất cả dữ liệu khách hàng và dữ liệu cá nhân liên quan được nhập vào dịch vụ là điều quan trọng. Các bên đồng ý mỗi bên duy trì các biện pháp hợp lý trong thương mại, cấp ngành, kỹ thuật, tổ chức, thỏa thuận và vật chất để bảo vệ và duy trì tính toàn vẹn, bảo mật và tránh truy cập trái phép vào dữ liệu của khách hàng cuối được nhập vào dịch vụ.

Tuân thủ luật pháp. Mỗi bên đồng ý tuân thủ luật pháp và các quy định áp dụng cho hoạt động của mình, đặc biệt là liên quan đến việc làm (bao gồm thỏa thuận tập thể), kiểm soát xuất khẩu, quyền riêng tư, chống hối lộ và chống tham nhũng, luật cạnh tranh và mua sắm công.

DỊCH VỤ VÀ HỖ TRỢ CHUYÊN NGHIỆP
Đào tạo giáo viên mới sẽ được tiến hành vào tháng 7 năm 2020 trước khi năm học mới bắt đầu. Ngày giờ sẽ được ấn định cụ thể sau khi hai bên bàn bạc và thống nhất. Đào tạo nâng cao cho giáo viên sẽ được thực hiện 3 tháng sau khi đào tạo cơ bản hoặc sẽ được thống nhất giữa các bên. Eduten và GOI cung cấp hỗ trợ người dùng dưới dạng phản hồi cho các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng được gửi qua điện thoại hoặc email cho người liên hệ được chỉ định. Yêu cầu hỗ trợ có thể được gửi qua email bất cứ lúc nào và qua điện thoại trong giờ phục vụ khách hàng. Eduten và GOI sẽ nỗ lực một cách hợp lý về mặt thương mại nhằm trả lời những phản hồi của khách hàng.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Chi tiết liên hệ của COI để nhận phản hồi của khách hàng và liên hệ hỗ trợ dịch vụ:
Công ty GOInternational Finland
Đăng ký kinh doanh: 2698108-9
Địa chỉ: Lönnrotinkatu 5
FI-00120 Helsinki
PHẦN LAN
www.gointernational.fi
Email: hello@gointernational.fi
Tel: +358 50 3399776
Giờ làm việc: Thứ 2-Thứ 6, 10 AM to 4 PM EET/EEST (ngoại trừ các ngày lễ)

DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ SỰ RIÊNG TƯ
GOI và Eduten là những bộ kiểm soát dữ liệu. GOI và Eduten có thể được xem là những bộ kiểm soát dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu cá nhân có liên quan đến khách hàng, người dùng quản trị viên của khách hàng và các dữ liệu cá nhân khác mà GOI hoặc Eduten cần để cung cấp cho nền tảng phần mềm Eduten Playground và gửi thông báo đến khách hàng và người dùng cũng như các thông tin quảng cáo.

Nhà trường là bộ kiểm soát dữ liệu. Nhà trường có thể được xem là bộ kiểm soát dữ liệu chẳng hạn như đối với những dữ liệu liên quan đến cá nhân mà nó nhập vào hoặc quản lý trong Eduten Playground.

GOI hoạt động như bộ xử lý dữ liệu của nhà trường. Trong phạm vi mà nhà trường được coi là bộ kiểm soát dữ liệu và GOI là bộ xử lý dữ liệu của nó (và Eduten là bộ xử lý phụ của GOI, tùy trường hợp) theo định nghĩa được chỉ ra trong Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU. Điều khoản xử lý dữ liệu cũng phải được áp dụng và được coi là một phần không thể thiếu của thỏa thuận này.

Tuân thủ luật riêng tư. Trong vai trò của bộ kiểm soát dữ liệu, mỗi bên đồng ý tuân thủ các quy định của EU (bao gồm Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU) cũng như bất kỳ luật riêng tư nào của quốc gia địa phương áp dụng cho hoạt động của nó, đặc biệt là liên quan đến dữ liệu cá nhân có quan hệ với khách hàng cuối và người dùng cuối. Cụ thể, mỗi bên đồng ý đảm bảo rằng (1) chủ thể dữ liệu được thông báo về thực tiễn bảo mật với chính sách quyền riêng tư đầy đủ và dễ truy cập, (2) luôn có cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân, (3) dữ liệu cá nhân được bảo vệ và lưu trữ bằng các biện pháp thích hợp, (4) các biện pháp bảo vệ và hợp đồng đầy đủ được ký kết khi sử dụng bộ xử lý dữ liệu hoặc chuyển dữ liệu ra ngoài EU và (5) nếu được yêu cầu, phải có sự đồng ý từ các chủ thể dữ liệu trước khi xử lý dữ liệu cá nhân của họ.

BẢO MẬT
Nhà trường (a) không được tiết lộ cho bất kỳ ai thông tin bảo mật nhận được từ
hoặc liên quan đến Eduten hoặc người dùng cuối của họ và được đánh dấu là bảo mật hoặc nên được hiểu là bảo mật và (b) không được sử dụng tài liệu hoặc thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thực hiện các mục tiêu được quy định trong thỏa thuận này. Tuy nhiên, nghĩa vụ bảo mật sẽ không được áp dụng trong phạm vi mà nhà trường có thể chứng minh rằng bất kỳ tài liệu và thông tin nào: (a) thuộc quyền sở hữu của nhà trường mà không có nghĩa vụ bảo mật trước khi nhận từ GOI hoặc Eduten; (b) tại thời điểm tiết lộ, hoặc sau thời điểm đó, tài liệu và thông tin đã ban bố ra công chúng mà nhà trường không vi phạm thỏa thuận này hoặc; (c) được nhà trường thu thập một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không có nghĩa vụ bảo mật, miễn là bên thứ ba không, theo như nhận định của nhà trường, vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào đối với GOI hoặc Eduten liên quan đến thông tin đó; (d) được nhà trường phát triển độc lập ngoài những thông tin bảo mật; hay (e) nhà trường phải tiết lộ theo luật, nghị định hoặc lệnh khác do chính quyền hoặc tòa án ban hành.

Nhà trường phải nhanh chóng ngừng sử dụng tài liệu và thông tin bảo mật nhận
được từ GOI hoặc Eduten khi nhà trường không còn cần tài liệu hoặc thông tin được đề cập cho mục đích nêu trong thỏa thuận này. Theo yêu cầu của GOI hoặc Eduten, nhà trường phải trả lại hoặc hủy tất cả thông tin và tài liệu bảo mật được đề cập. Nếu nhà trường tiết lộ bất kỳ phần nào của thông tin bảo mật hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài quy định trong thỏa thuận này và các điều khoản trong tài liệu này, thì nhà trường phải thanh toán các khoản thiệt hại cho GOI và đây không phải là tiền phạt, số tiền 100.000 EUR được xem là một ước tính hợp lý về các thiệt hại phát sinh của GOI. Các thiệt hại được thanh toán phải không phải số tiền thiệt hại tối đa mà GOI có thể thu hồi được, do đó GOI phải được bồi thường toàn bộ cho tất cả các thiệt hại và tổn thất thực tế của mình do sử dụng trái phép, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tổn thất doanh thu nào.

Các điều khoản trong phần này phải tồn tại bảy (7) năm sau khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này.

GIỚI HẠN BẢO ĐẢM
GOI cung cấp phầm mềm Eduten, các dịch vụ, những tài liệu liên quan, và các chuyển giao khác trên cơ sở có sẵn. Mặc dù GOI đảm bảo phần mềm và dịch vụ tuân thủ các thông số kỹ thuật do nó cung cấp, nhưng GOI không đảm bảo rằng phần mềm và dịch vụ của Eduten sẽ đáp ứng các yêu cầu cụ thể của nhà trường, hoặc phần mềm, dịch vụ và công nghệ của Eduten hoàn toàn không bị gián đoạn, chính xác hoặc không có lỗi, GOI cũng không đảm bảo bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng phần mềm, dịch vụ và công nghệ của Eduten. GOI bảo đảm rằng trong trường hợp có lỗi hoặc lỗi trong hoạt động của phần mềm hoặc dịch vụ của Eduten, họ sẽ cố gắng tìm ra lỗi hoặc nhược điểm và báo cáo phát hiện của mình cho nhà trường để có thể khắc phục lỗi hoặc nhược điểm đó. Trong phạm vi sửa lỗi hoặc nhược điểm sẽ phát sinh các yêu cầu phát triển sản phẩm từ Eduten, các bên phải thương lượng xem liệu việc phát triển đó có nên được thực hiện hay không và các điều khoản của việc phát triển, bao gồm trách nhiệm của mỗi bên, thời gian hoàn thành và chi phí ước tính phát triển cho nhà trường. Đây là nghĩa vụ duy nhất của GOI, và biện pháp sửa chữa duy nhất của nhà trường trong trường hợp có bất kỳ nhược điểm, sự gián đoạn hoặc lỗi nào trong phần mềm, dịch vụ và các tài liệu và sản phẩm liên quan của Eduten.

KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM NÀO KHÁC NGOÀI NHỮNG GÌ ĐƯỢC NÊU TRONG PHẦN NÀY VÀ GOI TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NGHĨA LÀ BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI VÀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH CỤ THỂ ĐỐI VỚI PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ HOẶC CÁC NHƯỢC ĐIỂM TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN VÀ TÀI LIỆU, HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ EDUTEN, CÙNG BẤT KỲ ỨNG DỤNG CỤ THỂ HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ EDUTEN. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÉP THEO QUY ĐỊNH BẮT BUỘC CỦA LUẬT HIỆN HÀNH, EDUTEN KHÔNG CUNG CẤP BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO KHÁC CHO PHẦN MỀM, DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ CỦA MÌNH NGOÀI BẢO ĐẢM ĐƯỢC NÊU TRONG TÀI LIỆU NÀY, DO ĐÓ TOÀN BỘ CHẾ ĐỘ BẢO ĐẢM SẼ DO EDUTEN ĐƯA RA.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Tất cả các quyền hạn, tư cách và quyền sở hữu trí tuệ đối với phần mềm, nội dung, dịch vụ và tài liệu liên quan của Eduten, bí quyết và bí mật thương mại (bao gồm sửa đổi dành riêng cho khách hàng, sửa lỗi hệ thống, phát hành phiên bản mới và / hoặc sửa đổi được phát triển dựa trên thỏa thuận này), phải được sở hữu độc quyền bởi Eduten hoặc người cấp phép, tùy theo từng trường hợp. Nhà trường không được xóa hoặc thay đổi các ký hiệu, thương hiệu, nhãn hiệu, nhãn dán, thông báo, tên hoặc bất kỳ dấu hiệu nhận dạng, biểu tượng hoặc ghi chú nào khác được đính kèm với phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu.

THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Thời hạn đăng ký của người dùng cuối. Khi mua một đăng ký thì đăng ký này có thời hạn bắt đầu vào Ngày có hiệu lực / khi khóa đào tạo khởi động đã hoàn thành. Vào cuối thời gian đăng ký, đăng ký sẽ tự động được gia hạn trong một khoảng thời gian tương ứng với thời hạn đăng ký ban đầu. GOI phải lập hóa đơn cho phí đăng ký vào đầu mỗi kỳ đăng ký. Giá mỗi đơn vị trong bất kỳ thời hạn gia hạn nào phải giống như trong thời hạn trước trừ khi GOI đã thông báo bằng văn bản cho nhà trường về việc tăng giá ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn trước đó, việc tăng giá sẽ có hiệu lực sau khi gia hạn.

Chấm dứt thỏa thuận. Việc đăng ký có thể bị chấm dứt bằng một thông báo bằng văn bản của một bên đến bên còn lại ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời gian đăng ký. Nếu đăng ký bị chấm dứt sẽ không có phí dịch vụ nào được hoàn trả và tất cả phí dịch vụ tích lũy cùng chưa thanh toán phải được t ính.

Ảnh hưởng của việc chấm dứt thỏa thuận. Khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, nhà trường sẽ phải:
a) Chấm dứt việc sử dụng các nhãn hiệu, thương hiệu, tên thương mại, logo, tài liệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hay thông tin bảo mật khác của Eduten;
b) Ngừng sử dụng thêm phần mềm và dịch vụ của Eduten;

Ảnh hưởng của việc chấm dứt thỏa thuận đến đăng ký của người dùng cuối. Nếu thỏa thuận này không bị chấm dứt do vi phạm bởi nhà trường và nếu mỗi bên có thể chấp nhận thỏa thuận như vậy, thì đối với bất kỳ người dùng cuối nào tại nhà trường, GOI phải tiếp tục cung cấp hoặc có các dịch vụ có ích cho những khách hàng cuối cùng đó trong thời gian đăng ký hiện tại của họ (kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận này có hiệu lực) tùy theo mức phí họ đã đóng.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Luật áp dụng. Thỏa thuận này được áp dụng theo luật pháp của Phần Lan, và không liên quan đến xung đột của các điều lệ pháp luật.

Giải quyết tranh chấp. Bất kỳ vụ kiện hoặc tranh chấp nào phát sinh giữa các bên trong thỏa thuận này, phải được giải quyết bằng cách hòa giải. Nếu giải quyết bằng cách hòa giải thất bại thì trong vòng ba mươi ngày kể từ khi tranh chấp được đưa ra xử lý, tranh chấp cuối cùng phải được giải quyết theo Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Thương mại Phần Lan bởi một trọng tài viên duy nhất được chỉ định theo luật. Việc phân xử bằng trọng tài sẽ được tổ chức tại Helsinki, Phần Lan và quá trình tố tụng của trọng tài phải được thực hiện bằng tiếng Anh. Các bên đồng ý giữ bí mật tất cả thông tin, tài liệu và những gì liên quan đến thủ tục tố tụng của trọng tài cũng như phán quyết của trọng tài. Tuy nhiên, GOI sẽ có quyền đưa ra bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến thỏa thuận dựa trên khoản phải thu từ nhà trường, tại tòa án quận nơi nhà trường tọa lạc hoặc tại bất kỳ tòa án quận nào khác trong khu vực tài phán của nhà trường.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Trách nhiệm của GOI đối với nhà trường đối với các khiếu nại về lỗ, thiệt hại hoặc chi phí thuộc bất kỳ trường hợp nào (dù là trong hợp đồng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), bảo đảm hay những trường hợp khác) trong mọi trường hợp đều không vượt quá tổng số tiền tích lũy là 20 000 EUR. Trong mọi trường hợp, GOI chịu trách nhiệm trước nhà trường về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại gián tiếp, do hậu quả đặc biệt hoặc trừng phạt (bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại cho bên thứ ba và các khoản lỗ trong lợi nhuận và sản xuất, thiệt hại thanh lý) phát sinh từ thỏa thuận hoặc liên quan đến thỏa thuận.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Quyền kiểm toán. GOI có quyền tự kiểm toán hoặc có một kiểm toán viên độc lập của nhà phân phối đến kiểm toán sổ sách và hồ sơ để đảm bảo rằng nhà trường tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận này, đặc biệt liên quan đến thông tin mà GOI yêu cầu để lập hóa đơn chính xác các khoản phí từ nhà trường. Nhà trường có nghĩa vụ hợp tác với một cuộc kiểm toán như vậy, cho phép GOI có quyền truy cập vào tất cả các thông tin và hồ sơ cần thiết.

Trường hợp bất khả kháng. GOI sẽ không bị coi là vi phạm thỏa thuận này, nói cách khác là chịu trách nhiệm với nhà trường, nếu mọi sự thất bại trong việc thực hiện hay sự chậm trễ trong hoạt động được gây ra do các trường hợp bất khả kháng mà GOI không lường trước được hoặc ngoài tầm kiểm soát của GOI. Điều khoản và điều kiện này cũng sẽ được áp dụng cho sự chậm trễ gây ra bởi các nhà thầu phụ trong bất kỳ trường hợp nào được đề cập trong đoạn này.

Thông báo. Bất kỳ thông báo nào được yêu cầu cung cấp dưới đây phải được thể hiện bằng văn bản và xem như đã được cung cấp đầy đủ, (i) khi được giao trực tiếp; (ii) vào ngày làm việc thứ ba sau khi gửi thư đăng ký hoặc email xác nhận, trả trước phí; hoặc (iii) vào ngày làm việc tiếp theo sau khi gửi email thông báo đến các địa chỉ được chỉ định trước đó. GOI hoặc nhà trường phải, thông báo cho bên còn lại, về việc thay đổi địa chỉ và tên được cung cấp ở trên.

Toàn bộ thỏa thuận; sửa đổi bằng văn bản. Thỏa thuận này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề dưới đây. Tất cả các thỏa thuận trước đây và / hoặc sự điều chỉnh, nếu có, liên quan đến vấn đề này đều bị hủy bỏ. Không có sự bổ sung, sửa đổi hay điều chỉnh nào trong toàn bộ hoặc một phần của bản thỏa thuận này có hiệu lực trừ khi được quy định bằng văn bản và có chữ ký của đại diện ủy quyền của cả hai bên.

Mức độ nghiêm trọng. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản, điều kiện, kỳ hạn nào được xác định là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực hiện. Các điều khoản, điều kiện và kỳ hạn đó phải được viết lại nhưng cần tuân theo sát mục đích của các điều khoản gốc. Nếu các bên không thể đồng ý về vấn đề này, các điều khoản, điều kiện và kỳ hạn còn lại vẫn có hiệu lực và thỏa thuận này sẽ được giải thích theo mục đích của các điều khoản ban đầu.

Sự tồn tại của các điều khoản. Các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này liên quan đến việc bảo đảm, bồi thường, trách nhiệm hữu hạn, quyền thanh toán các khoản nợ tồn đọng, bảo mật, quyền sở hữu hữu trí tuệ, luật áp dụng và giải quyết tranh chấp cũng như tất cả các điều khoản và điều kiện khác theo bản chất và mục đích của bản thỏa thuận sẽ được hết hiệu lực khi chấm dứt thỏa thuận hay thỏa thuận hết hạn.

Không chuyển nhượng. Các bên không có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần thỏa thuận này cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan đến thỏa thuận này cho bên thứ ba nếu không được các bên đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, GOI có quyền chuyển nhượng thỏa thuận này cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan trong trường hợp mua bán hay sáp nhập doanh nghiệp.