Henri Muurimaa

CEO, Eduten

Henri có 20 năm kinh nghiệm xây dựng doanh nghiệp công nghệ sáng tạo. Là CEO của công ty Eduten, Henri luôn mong muốn được truyền đạt cách giáo dục của Phần Lan đến với mọi giáo viên và học sinh trên thế giới. Anh hiện đang tiếp tục nghiên cứu phương pháp áp dụng công nghệ kỹ thuật số trong giáo dục.

Henri has 20 years of experience building innovative international tech businesses, and as Eduten’s CEO his mission is to bring Finland’s educational expertise to every teacher and student on the planet. He is currently exploring how to apply machine learning to improve digital learning tools.