Mohammad Shabbir

CEO, GOInternational Finland

[English below]

Shabbir là nhà sáng lập và là giám đốc điều hành của GOInternational Finland. Anh có kinh nghiệm trên một thập kỉ trong lĩnh vực Toàn cầu hoá và Phát triển Doanh nghiệp thông qua những dự án lớn liên quan đến A Series startups. Xuyên suốt sự nghiệp, Shabbir đã làm việc với trên 70 công ty, đóng vai trò là một chất xúc tác cho những đổi mới. Anh đồng thời cũng quen thuộc với môi trường Startup ở châu Âu và châu Á, và là nhà sáng lập của một số trung tâm startup đầu tiên ở Helsinki.

Anh tin rằng những doanh nhân trẻ ngày nay đang đứng trước cơ hội vàng để giải quyết những thử thách về Giáo dục, Y tế và mô hình Thành phố Thông minh để ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Anh tin tưởng ở việc sử dụng Công nghệ trong Giáo dục bằng khoa học, nghiên cứu và số liệu chứng mình rằng đầu tư vào Giáo dục mang đến một thế giới tốt đẹp hơn.

Mục tiêu của Shabbir là dành thời gian sắp tới giúp đỡ những em học sinh, không chỉ nhưng em tài năng, đến từ các nước phát triển, có cơ hội tiếp cận những công cụ học tập tốt nhất trên thế giới ngay tại trường học của các em. Anh cho rằng dành cho các em học sinh sự đầu tư tốt nhất về giáo dục chính là bước tiến thúc đẩy sự phát triển của nước nhà.

Mr. Shabbir is founder and CEO of GOInternational Finland. He has over a decade of experience in Internationalization and Business Development of Mega projects to innovative A Series Startups. Throughout his career, he has profiled over 70s of companies. He is an Innovation Catalyst for Good and disruption that comes with it. He is also closely involved in the startup ecosystems in Europe and Asia and is Founder of some of the first startup hubs in Helsinki.

He believes that today’s entrepreneurs have the golden opportunity to solve the global challenges of Education, Healthcare and Smart Cities of future leading to fighting of climate change. He is a true believer of Education technology proliferation backed by science, research and data to prove that investing in Proven Education actually can ONLY change the world for better.

His mission is to spend a decade of his coming life helping all students, not only the gifted and given ones of developing nations get the best education tools of the world at their local schools. He believes, it’s not the billionaires of developing nations but rather a decade of the best education for the children of nations will finally elevate their countries.