Nguyen Tien Dat

CEO, Song Ngan Ltd

Nguyễn Tiến Đạt là giảng viên Chương trình Toán Cambridge và Minecraft cho chương trình giáo dục Mictrosoft Innovative Educator (MIE). Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ trường Đại học Swinburne, Úc, anh về Việt Nam và thành lập công ty TNHH Song Ngân, tập trung vào lĩnh vực giáo dục.

He is the teacher of Cambridge Math Program and Minecraft for Education program, Microsoft Innovative Educator (MIE). After graduating as Master of Commerce from Swinburne University, he came back to Vietnam and established Song Ngan Ltd, a organization focusing on education area.